Välkommen till Saabs Gammaldansförening

SAAB's Gammaldansförening bildades 1975 i Trollhättan.
Det började år 1965 med ett gäng Saabanställda med respektive som träffades en gång i månaden under våren och hösten.
Intresset ökade och till slut bildades föreningen i mars 1975 på folkets hus i Sjuntorp och då blev 125 personer medlemmar.

Första styrelsens sammansättning:

Ordförande: Carl Erik Johansson
Vice Ordförande: Ronny Johansson
Kassör: Göran Cromnow
Sekreterare: Eva Östling
Vice Sekreterare: Inger Nordström
Förste Styrelseledamot: Lennart Östling
Andra Styrelseledamot: Rune Larsson
Suppleanter: Margareta Säther, Henrik Karlsson
Rev. Suppleanter: John Svensson, Olle Svensson
Klubbmästare: Bengt Olsson
Valberedning: Bjärne Edström, Jan Jacobsson
Revisor: Bo Nordström, Inger Carlsson


Alla ordförande under åren:

1975 - 1984 Carl Erik Johansson
1985 - 1992 Göran Viking
1993 - 1995 Bengt Olsson
1996 - 1999 Johnny Hillquist
2000 - 2009 Sune Petersén
2009 - Thore Wedlin

Milstolpar

1976: Första Malögasvängen

2005: Föreningen firar 30-års jubileum och Malögasvängen hölls för sista gången

2006: Efterföljaren till Malögasvängen är Septemberdansen som firas första lördagen i September varje år. Det var premiär detta år med succé

Saabs Gammaldansförening har för tillfället inga kurser i Gammaldans och Linedance.

Inte heller barndans.

Endast motionsdans = "Onsdagsdanserna" + årsmötesdansen och "Lussesdansen"

Föreningen  har f.o.m. dagens datum sagt upp hemsidan och kommer att finnas på Facebook och Aclaporten